61f06aad-7ecd-450c-8369-f39db85234b6.png

Di lý thanh niên bắn người rồi bỏ trốn trong đêm từ TP.HCM về Lâm Đồng

Sau vài lời qua tiếng lại, nam thanh niên nghiện ma túy nổ súng bắn người khác trọng thương rồi bỏ trốn đến TP. HCM.