2def647c-6a37-4365-a245-a46dcfbc0eba.jpg

Ghép đôi “gái ế” đô thị và trai nông thôn, chuyên gia Trung Quốc hứng “gạch đá”

Đề xuất mai mối “gái ế” đô thị cho trai nông thôn của một chuyên gia nghiên cứu phát triển và xã hội Trung Quốc bị nhiều người chỉ trích.