Chính sách về quyền riêng tư

Bằng việc viếng thăm và sử dụng Trang tin điện tử Vietnews.today tại địa chỉ nói trên, quý vị đã đồng ý những điều khoản của chính sách của Trang tin điện tử Vietnews.today về quyền riêng tư được trình bày sau đây.

Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân

Trang tin điện tử Vietnews.today cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người viếng thăm Trang tin điện tử Vietnews.today.

Xin lưu ý rằng Trang tin điện tử Vietnews.today có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về các khách viếng thăm, hình thức kết nối vào Trang tin điện tử Vietnews.today và các thông tin liên quan đến Trang tin điện tử Vietnews.today cho những bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng

Để đáp ứng yêu cầu của quý vị, hoặc quản lý những chương trình tương tác với người sử dụng như góp ý, Trang tin điện tử Vietnews.today có thể cần phải hỏi những thông tin cá nhân của quý vị như tên, địa chỉ, và địa chỉ email.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc liên lạc với quý vị bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.

Ngoài những thông tin cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho Trang tin điện tử Vietnews.today, Trang tin điện tử Vietnews.today có thể sử dụng công nghệ cho phép thu thập một số thông tin kỹ thuật của quý vị như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ trang web liên quan nào.

Bảo mật

Xin lưu ý rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.

Tuy nhiên, Trang tin điện tử Vietnews.today luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của quý vị.

Tính chính xác của thông tin thu thập

Trang tin điện tử Vietnews.today có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà Trang tin điện tử Vietnews.today có được liên quan đến hoạt động của Trang tin điện tử Vietnews.today.

Nhận diện khách viếng thăm

Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý vị để cho phép chúng tôi nhận diện quý vị. Thông tin này thường được gọi là các “cookies”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà các khách hàng viếng thăm Trang tin điện tử Vietnews.today này, thông tin này có thể giúp Trang tin điện tử Vietnews.today tiếp tục cải thiện Trang tin điện tử Vietnews.today.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookies để xem thông tin trên đĩa cứng của quý vị mà những thông tin này được một cookies từ Trang tin điện tử Vietnews.today này đặt vào đó. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi và nhiều Cổng thông tin điện tử, website khác cũng sử dụng chúng. Các cookies được lưu trên máy tính của quý vị chứ không phải trên Trang tin điện tử Vietnews.today.

Nếu quý vị không muốn nhận các cookies, hoặc muốn được thông báo khi chúng được sử dụng, thì quý vị cần thiết lập chế độ cho trình duyệt của quý vị làm điều này, nếu trình duyệt của quý vị cho phép.

Thay đổi chính sách riêng tư

Trang tin điện tử Vietnews.today có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này, hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến Trang tin điện tử Vietnews.today, hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.