Giới thiệu

Chúng tôi là trang tin điện tử tổng hợp từ nhiều nguồn báo chí trong nước và quốc tế.

Mong muốn của chúng tôi là mang lại những thông tin mới nhất một cách nhanh nhất, giúp quý vị và các bạn có một cách nhìn đa chiều và sâu hơn về thông tin, hầu hết chúng tôi sẽ dẫn nguồn từ các báo chính thống trong nước và biên dịch các bài báo từ nước ngoài.

Với tiêu chí hoạt động là nhắm và cộng đồng người Việt khắp năm châu, chúng tôi sẽ chủ yếu đưa tin về cộng đồng người Việt đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài, bên cạnh đó sẽ có những bài chia sẻ về luật pháp, văn hóa và con người ở các nước sở tại.